ADONES CABALQUINTO
coach ADONES CABALQUINTO

ADONES CABALQUINTO

AGE: 32

BIRTHDATE: 17/07/1988

HEIGHT: 173cm

BIRTHPLACE: PHILIPPINES

HOMETOWN: PHILIPPINES

BOBUR NAJMIDDINOV RUSLAN MUSINOV YUSUF NAJMIDDINOV ROYLAN BOQUECOSA EKKACHAI THONGKWAN PROMROB SAKHOMSIN
Thông tin
  • Quốc tịch: Philippines
  • Ngôn ngữ: English, Philippines
  • Kinh nghiệm & Thành tích:
  • 2006: Giải vô địch quyền anh nghiệp dư thế giới tại Hà Nội, Việt Nam.
  • 2007: Trò chơi Arafura, Darwin, Úc.
  • Đoạt Huy Chương Vàng tại Giải đấu kép Guam.

 

select thumb,photo,link_video from #_news_hinhanh where hienthi=1 and type='coaches' and id_photo = '33' and kind='man' and val='video-coaches' order by stt,ngaytao desc
Video
Tập ảnh
https://www.facebook.com/cockybuffalo/
https://iso-moto.com.vn/
https://iso-moto.com.vn/
https://iso-moto.com.vn/
http://www.nghia.vn/vi/
https://www.facebook.com/cockybuffalo/
https://www.facebook.com/cockybuffalo/
https://www.facebook.com/cuocsongsukienlavita/
Go Top
Zalo
Hotline