IBO

IBO (Tổ chức Quyền Anh quốc tế) được thành lập vào năm 1988 và được hợp nhất bởi John W.Daddono vào năm 1992 tại Illinois. Tổ chức này sau đó chuyển đến Florida vào năm 1996 và được hợp nhất vào cùng thời điểm này. Năm 1999, Ed Levine vừa là đối tác kiêm chức vụ chủ tịch của IBO. Vào những năm 1990, tổ chức này đã nhận được sự khen ngợi khi triển khai “Bảng xếp hạng quyền Anh thế giới độc lập” qua hệ thống máy tính nhằm loại bỏ các yếu tố chủ quan trong việc đo lường xếp hạng để mang lại sự tin cậy trong thi đấu.

                Link web: https://www.iboboxing.com/

https://www.facebook.com/cockybuffalo/
https://iso-moto.com.vn/
https://iso-moto.com.vn/
https://iso-moto.com.vn/
http://www.nghia.vn/vi/
https://www.facebook.com/cockybuffalo/
https://www.facebook.com/cockybuffalo/
https://www.facebook.com/cuocsongsukienlavita/
Go Top
Zalo
Hotline